Dialogia
Dialogia

Black Falcon Cruise Ship Terminal (MassPort),  Boston, MA, 1987, Applique Textiles, Acrylic Paint, and Bamboo

Dialogia (detail)
Dialogia (detail)

Black Falcon Cruise Ship Terminal (MassPort),  Boston, MA, 1987, Applique Textiles, Acrylic Paint, and Bamboo

Dialogia
Dialogia (detail)
Dialogia

Black Falcon Cruise Ship Terminal (MassPort),  Boston, MA, 1987, Applique Textiles, Acrylic Paint, and Bamboo

Dialogia (detail)

Black Falcon Cruise Ship Terminal (MassPort),  Boston, MA, 1987, Applique Textiles, Acrylic Paint, and Bamboo

show thumbnails